Transformacja i niezależność energetyczna

20 czerwca 2023 roku odbyło się Sympozjum „Transformacja i niezależność energetyczna w dobie kryzysu energetycznego. Odnawialne źródła energii – rozwiązania, wyzwania i systemy finansowania.” Organizatorem był Expom Eco-Energy.

Idea wydarzenia 

Ideą zorganizowania tak szczytnego wydarzenia stała się trudna sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii oraz jakże potrzebna niezależność energetyczna Polek i Polaków, właścicieli firm i gospodarstw rolnych oraz instytucji samorządowych – powiedział Rafał Domżalski Prezes Zarządu Expom S.A współorganizator wydarzenia.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zbigniew Ziejewski poseł na Sejm RP, Robert Gontarz- poseł na Sejm, Józef Blank Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Komisarz Gminy Kurzętnik Piotr Piątek, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Daniel Raczkiewicz, przedstawiciele nauki, biznesu oraz samorządów

Wystąpienia Prelegentów

Podczas Sympozjum swoje wystąpienia mieli prof. dr. hab. Piotr Doerffer przedstawiciel Politechniki Gdańskiej, Rafał Domżalski – przedstawiciel biznesu oraz prelekcje dotyczące systemów finansowania przygotowane przez: panią Annę Bułło – Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego oraz panie Adrianna Kuhn i Małgorzatę Gers z Expom Eco-Energy specjalistki ds. dofinansowań inwestycji.

Debata

W trakcie gorących dyskusji nad kształtem przyszłego rynku energetycznego w Polsce otwarto nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które w ponad 40 punktach badawczych dokonują pomiarów, gdzie dane są zbierane i analizowa, aby określać skuteczność wytwarzanych instalacji w firmie Expom Eco-Energy. To novum na skalę kraju, bo tylko nieliczne firmy mogą pochwalić się tak zaawansowanym centrum badawczym. Dzięki tak innowacyjnej działalności Firma wykonuje milowy krok w przyszłość.

Punktem kulminacyjnym Sympozjum stał się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: poseł na Sejm IX Kadencji pan Robert Gontarz, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie pan Tomasz Waruszewski, pani Jolanta Paplińska dyrektor Zespołu Szkół w Kurzętniku, pan Rafał Domżalski Prezes Zarządu Expom S.A, pani prof. dr. hab. Renata Marks-Bielska przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pan prof. dr. hab. Piotr Doerffer przedstawiciel Politechniki Gdańskiej oraz pan Daniel Raczkiewicz Członek Krajowej Izby Gospodarczej Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii.

Debatowano nad kształtem branży energetycznej nie tylko w Polsce, ale i na Świecie.

Nasi eksperci odpowiadali na pytania licznie zgromadzonej publiczności, a wnioski i konkluzje miejmy nadzieję, przyczynią się do rozwoju branży i uzyskania oczekiwanej niezależności energetycznej.

Poniżej fotorelacja z Seminarium