I miejsce w rankingu BGK dot. oceny wniosków o dofinansowanie

Grupa Expom zajęła I miejsce w rankingu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w pierwszym naborze Kredytu ekologicznego FENG, wspieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Nasi specjaliści tworzą najlepsze wnioski o dofinansowanie i skutecznie zdobywają środki na inwestycje OZE. Dokumentacja złożona przez Grupę Expom została oceniona przez ekspertów BGK najwyżej, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Klienci Grupy Expom, chcący poprawić efektywność energetyczną swoich firm, mogą być zatem pewni, że powierzają dbałość o swoje interesy ekspertom” mówi mówi Rafał Domżalski, prezes Expom SA.

Warto dodać, że Expom SA zajął I miejsce, zdobywając 4278 punktów, a kolejna firma sklasyfikowana w rankingu uzyskała ich ponad połowę mniej.

Specjaliści z Grupy Expom nie tylko skutecznie pozyskują fundusze na rozwój firm, ale także kompleksowo zrealizują inwestycje.

„Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest przeprowadzenie audytu. Audyt, może wykonać tylko i wyłącznie audytor z uprawnieniami – realizujemy takie usługi dla naszych klientów” – podkreśla Adrian Danielewski, kierownik działu sprzedaży, Expom Eco-Energy.

W celu zapewnienia inwestorom maksymalnego komfortu i sukcesu w realizacji całej procedury, specjaliści z Grupy Expom przygotowują również wniosek o dofinansowanie, przeprowadzają postępowanie związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, prowadzą dokumentację, zajmują się też dostawą i montażem urządzeń z zakresu OZE oraz rozliczeniem projektu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

– nabycie środków trwałych,

– nabycie robót i materiałów budowlanych,

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,

– raty z tytułu umowy leasingu,

– studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Szczegóły projektu:
Kredyt ekologiczny z Programu FENG
dla kogo: dla przedsiębiorstw sektora MŚP oraz small mid-caps i mid-caps (nie więcej niż 3000 pracowników) z całej Polski
nabór wniosków:
planowane są tylko 2 nabory: pierwszy już od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. i kolejny dopiero jesienią.

rodzaj wsparcia: Wsparcie będzie można otrzymać na realizację inwestycji z zakresu modernizacji posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia) w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej w modernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia. Formą wsparcia jest premia ekologiczna wypłacana przez BGK na spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji.
budżety konkursów wynoszą: po 660 mln zł.

Szczegóły: Kredyt ekologiczny (bgk.pl) [https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027-feng/kredyt-ekologiczny/#c28053]

Dowiedz się więcej na temat Kredytu ekologicznego z Programu FENG i warunków wypłacania premii ekologicznej przez BGK. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który za darmo udzieli Ci wszelkich informacji:

Małgorzata Gers, specjalista ds. dofinansowań, kierownik działu sprzedaży
tel.: 690-555-008
e-mail: malgorzata.gers@expom.pl