Nowy rok 2023 – nowe perspektywy dotacji i wsparcia finansowego Waszych inwestycji w termomodernizację budynków mieszkalnych i nie tylko!

Nacisk na wdrażanie rozwiązań robiących użytek z odnawialnych źródeł energii nie słabnie w nowym roku. Przeciwnie — pierwsze miesiące 2023 przyniosły przynajmniej kilka istotnych zmian, które z pewnością zainteresują potencjalnych beneficjentów rządowych inicjatyw. Mowa tutaj o modyfikacjach istniejących już programów mających na celu promowanie OZE wśród prywatnych użytkowników, czyli “Mój Prąd” oraz “Czyste Powietrze”, a także zupełnie nowej “Zielonej Energii w Gospodarstwie Rolnym”, która kierowana jest do rolników.

 

Zmiany wprowadzone na początku 2023 (a także pod koniec roku ubiegłego) dotyczą przede wszystkim progów dochodowych oraz poszczególnych poziomów dofinansowania z tytułu rządowych programów. Poniżej znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o inicjatywach takich jak “Mój Prąd”, “Czyste Powietrze” czy też “Zielona Energia w Gospodarstwie Rolnym” — począwszy od ogólnych założeń, aż po konkretne stopnie wsparcia finansowego.

 

“Czyste Powietrze” – nowa odsłona programu na rok 2023

Ta inicjatywa zakłada szereg możliwości dofinansowania określonych działań o charakterze termomodernizacyjnym w obrębie zabudowy jednorodzinnej. Program “Czyste Powietrze” premiuje wymianę przestarzałych rozwiązań w zakresie ogrzewania oraz izolacji obiektu na nowe, ekologiczne alternatywy — takie jak pompy ciepła, mikroinstalacje fotowoltaiczne, wentylacja z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne, a także ocieplenie przegród budowlanych oraz wymianę okien i drzwi.

Od 3 stycznia 2023 obowiązuje natomiast nowy regulamin programu “Czyste Powietrze”, który określa nowe progi dochodowe oraz poziomy dofinansowania. Beneficjenci — czyli osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych — mogą skorzystać z trzech głównych stopni dotacji, w zależności od uzyskiwanych dochodów. Poszczególne poziomy otrzymywanych środków (w przypadku kompleksowej termomodernizacji z PV) kształtują się następująco:
 • do 66 000 złotych,
 • do 99 000 złotych,
 • do 135 000 złotych.
Szczegółowe wytyczne dostępne są na oficjalnej stronie internetowej inicjatywy.

 

“Mój Prąd” – przedłużenie programu na 2023

Nowa odsłona programu rządowego “Mój Prąd” weszła w życie 15 grudnia poprzedniego roku — w praktyce zakłada ona przedłużenie czwartego naboru na rok 2023 oraz zwiększenie kwot poszczególnych poziomów dofinansowania. Wedle nowego regulaminu kwota dotacji sięgać będzie nawet 50% kosztów kwalifikowanych — w przypadku samych mikroinstalacji PV górna granica została zwiększona do 6 000 złotych. Jeśli beneficjent zdecyduje się na montaż tego typu instalacji z elementem dodatkowym, maksymalne poziomy dofinansowania kształtują się następująco:

 • 7 000 złotych dla mikroinstalacji PV,
 • 16 000 złotych dla magazynów energii,
 • 5 000 złotych dla magazynów ciepła,
 • 3 000 złotych dla systemów EMS/HEMS.
Wnioski w ramach inicjatywy “Mój Prąd” składać można online na oficjalnej stronie rządowego programu, korzystając z profilu zaufanego lub e-dowodu.
“Zielona Energia w Gospodarstwie Rolnym” — tura składania wniosków trwa do 1 marca 2023.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana będzie nowa inicjatywa mająca na celu promowanie inwestycji w zakresie OZE na terenie gospodarstw rolnych. Mowa tutaj o instalacjach umożliwiających tworzenie oraz magazynowanie energii z promieniowania słonecznego, jak również systemy pozwalające na inteligentne wykorzystanie tej energii.

 

O jakich kwotach mowa? Program rządowy “Zielona Energia w Gospodarstwie Rolnym” pozwala uzyskać dotację w wysokości maksymalnie 60 % (dla młodych rolników oraz operacji zbiorowych) lub 50% (dla pozostałych operacji) kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi aż 150 000 złotych. Okienko składania wniosków zostało otwarte 31 stycznia, a ostateczny termin aplikowania upływa już 1 marca 2023.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat rządowych programów dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Koniecznie sprawdź również pozostałe artykuły, które znajdziesz w naszym serwisie.

 

Wzrost cen energii elektrycznej w 2022 i prognozy na rok 2023. Zamrożenie cen maksymalnych.Limit 2000 kWh a fotowoltaika.

Ceny prądu w Polsce od 2012 do 2019 roku utrzymywały się na mniej więcej stałym poziomie, a ich średnia stawka dla odbiorców indywidualnych wynosiła około 0,60/ kWh. Podwyżki zaczęły się w 2020 r., gdy cena 1 kilowatogodziny wzrosła do 0,68 zł, a w 2021 r. do 0,74 zł. W 2022 roku uśrednione stawki za 1 kWh wynoszą już 0,77 zł.

Na początku należałoby wyjaśnić, od czego zależą ceny prądu w Polsce. Energia elektryczna jest przedmiotem handlu dlatego też ceny kształtowane są przede wszystkim przez rynek. Uczestniczą w nim zarówno wytwórcy energii (np. elektrownie), jak i firmy zajmujące się jej dystrybucją oraz sprzedażą. Handel energią elektryczną w Polsce odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i to w wyniku przeprowadzanych tam transakcji, kształtują się tzw. hurtowe ceny energii.

Jakie są przyczyny wzrostu cen energii elektrycznej?

Od końca 2021 roku ceny hurtowe energii na giełdzie zaczęły drastycznie rosnąć m.in. w wyniku zwiększonego popytu na prąd w czasie pandemii Covid-19. Ceny zaczęły rosnąć jeszcze bardziej w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. i rosną do dzisiaj, niemal z dnia na dzień.

Wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym spowodowane są również tym, że w Polsce większość prądu wytwarza się poprzez spalanie węgla kamiennego i brunatnego. W związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, polscy producenci energii muszą ponosić wysokie koszty za prawo do emisji CO2, a one przekładają się na wyższe ceny prądu dla odbiorców końcowych. Kolejną przyczyną wzrostu cen energii są rosnące ceny węgla,  na które wpływ ma m.in. embargo nałożone na Rosję, która była znaczącym dostawcą tego surowca do Polski. Warto podkreślić, że podwyżki prądu w 2022 roku były najbardziej dotkliwe dla odbiorców biznesowych. Ceny energii dla odbiorców indywidualnych są bowiem regulowane co roku przez Urząd Regulacji Energetyki, taryfami stosowanymi przez 4 największych sprzedawców prądu (Enea, Energa, PGE i Tauron). Dla firm cennik prądu ustalany jest natomiast na zasadach rynkowych. Podwyżki prądu dla firm w 2022 r. były dokonywane kilkukrotnie i są wręcz rekordowe. Przykładowo, w firmie Tauron podwyżki prądu w 2022 r. wyniosły już 500%, ponieważ korzystający z usług tego dostawcy przedsiębiorcy na początku roku płacili za 1 kWh energii w taryfie C11 0,37 zł, a od września stawka ta wynosi 2,18 zł. Nowa cena uwzględnia jeszcze tarczę antyinflacyjną – po jej wygaśnięciu firmy zapłacą za energię elektryczną nawet 3 zł/kWh.

Podwyżki cen prądu, gazu i paliw w 2022 r. napędzają inflację i pustoszą portfele Polaków. Właśnie dlatego rząd wdraża różne rozwiązania łagodzące skutki podwyżek. W 2023 r. rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać do pewnego limitu, który nie jest identyczny dla wszystkich gospodarstw domowych. Limity tańszej energii w 2023 roku wynoszą:

 • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Długo nie było wiadomo, jakie ceny będą obowiązywały powyżej wskazanych limitów. Pojawiały się obawy, że ceny będą nawet kilkukrotnie wyższe od obecnych. Tak mogłoby być jednak podobnie jak cena energii do wskazanych wyżej limitów, również cena maksymalna powyżej nich, zostanie zamrożona. Rząd zdecydował, że cena maksymalna wyniesie 693 zł/MWh (0,693 zł/kWh) dla gospodarstw domowych oraz 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców. Warto tutaj dodać, że przeciętne roczne zużycie energii w Polsce kształtuje się następująco:

 • w 1-osobowych gospodarstwach domowych – około 1500 kWh,
 • w 2- osobowych – około 2000 kWh,
 • w 4-osobowych – około 2400 kWh,
 • w 5-osobowych – około 3000 kWh.

Wynika z tego, że dla większych gospodarstw domowych podwyżki prądu w 2022 roku nie będą ostatnimi, ponieważ w 2023 roku czeka ich konieczność regulowania wyższych rachunków z powodu przekroczenia limitów.

Jak będzie rozliczony użytkownik fotowoltaiki w 2023r.?

W Polsce jest 1 mln 131 tys. prosumentów, z czego zdecydowana większość to prosumenci rozliczani w systemie opustów (net-metering). Nie dziwi więc zainteresowanie tym w jaki sposób rozliczony zostanie ich limit zużycia 2000 kWh. Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło rozwiać wątpliwości. Zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach net-meteringu, w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana, będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci. Przykładowy odbiorca, który wyprodukował 4 MWh energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh. Powyżej progu, odbiorcy ci również będą mogli zakupić energię elektryczną po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh. Widzimy zatem, że sposoby rozliczania limitu, do którego cena prądu została ograniczona do wysokości z 2022 roku, jest bardziej korzystny dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznej w net-meteringu (systemie opustów).

Net-billing zakłada z kolei wymianę wyprodukowanej energii elektrycznej na złotówki. Wszelkie nadwyżki energetyczne, które nie zostaną na bieżąco zużyte przez prosumenta, są odsprzedawane z powrotem do sieci po cenach rynkowych. W przeciwieństwie do modelu net-meterowego, nie wykorzystują jej oni w roli wirtualnego magazynu, z którego czerpią prąd w przypadku większego zapotrzebowania — w tym przypadku energia przeliczana jest na środki pieniężne, które lokowane są na koncie prowadzonym przez dostarczyciela energii. Z tego konta opłacana jest również energia, którą prosument pobiera z sieci. Próg zużycia (2000 kWh) w przypadku net-billingu będzie zatem odnosił się do całkowitej ilości energii pobranej z sieci. Powyżej tego progu cena prądu wzrośnie, lecz nie więcej niż do poziomu 693 zł/MWh. Jak taki mechanizm sprawdza się w praktyce? Jego opłacalność w dużej mierze zależy od stopnia autokonsumpcji. Celem jest tutaj przeniesienie ciężaru na wykorzystywanie własnej energii, tak by zmieścić się w limicie, który uprawnia do niższej ceny prądu.

Prognozy na przyszłość – ceny prądu w 2023

W jaki sposób krajobraz cen energii elektrycznej wyglądać będzie w 2023 roku? Konkretne wartości są oczywiście niemożliwe do wskazania, lecz jedno jest pewne — możemy liczyć na wzrost stawek za prąd. Pewną niewiadomą jest natomiast tempo owego wzrostu. Niektóre z analiz mówią nawet o 300-procentowych podwyżkach, choć w przypadku gospodarstw domowych wzrost nie będzie aż tak ogromny z uwagi na zamrożenie cen przez rząd. Nawet wtedy musimy się jednak liczyć z podniesieniem kosztu prądu o około 60%. Oszczędzanie energii elektrycznej oraz model prosumencki to obecnie najskuteczniejsze sposoby na walkę z podwyżkami. Pewnym rozwiązaniem problemu może być wymiana lub modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Więcej informacji na temat tych zagadnień znajdziesz w ramach pozostałych wpisów dostępnych w naszym serwisie. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Oszczędności z ogrzewania domu pompą ciepła powietrze-woda?

Jestem na TAK!

Ceny węgla, gazu, paliw, produktów spożywczych oraz kredytów znacznie wzrosły, co widzi każdy i większość z nas odczuwa to w swoim portfelu. Część osób zastanawia się jak przetrwać zimę i co mogą zrobić, by zaoszczędzić. W dzisiejszych czasach nie jest to łatwe, ale nikt nie mówi, że nie jest to możliwe. Jest na to kilka różnych sposobów, ale ja chciałem skupić się dziś nad jednym, konkretnym – pompa ciepła.

Pompa ciepła jest to urządzenie, które wykorzystuje energię elektryczną. Dzięki odpowiedniej technologii może wykorzystywać energię zgromadzoną w powietrzu, oznacza to, że w ciągu jednego roku pompa ciepła wykorzystując 1kWh energii elektrycznej wyprodukuje ponad 4kWh energii cieplnej.

I tu mamy pierwszy krok w oszczędzaniu!

Kolejną rzeczą jest ich montaż.

W przeciwieństwie do różnego rodzaju kotłów na paliwa stałe np. na eko-groszek, pompa ciepła tego typu jest bardzo prosta w montażu, a jej montaż nie zabiera zbyt dużo czasu. Pompa ciepła może być używana przez cały rok, w zimie – do ogrzewania pomieszczeń, w lato – do ich chłodzenia, oczywiście uzależnione jest to od wielu czynników związanych z instalacją centralnego ogrzewania w domu i zapotrzebowaniu użytkownika.

Pompa jest urządzeniem całkowicie bezobsługowym, co oznacza, że może pracować w dzień i w nocy przez 365 dni w roku bez konieczności przejmowania się kotłownią. Komfort wynikający z czystej kotłowni i zdalnej obsługi urządzenia poprzez aplikację mobilną, uważam za „oszczędność czasu i wygodę”, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach każdy z nas jest zabiegany i szuka rozwiązań ułatwiających codzienne życie. Dla przykładu, w sytuacji, kiedy w zimę wyjeżdżamy na urlop na kilka dni, ustawiamy sobie pompę na pracę w trybie ciągłym ale np. na 16 stopni C w domu. Wracając do domu za pomocą smartfona ustawiamy żądaną temperaturę, jaka ma być po naszym powrocie do domu i cieszymy się ciepłem wytworzonym przez pompę, gdzie kiedyś musielibyśmy przez kilka godzin utrzymywać wysoką temperaturę na piecu, żeby temperatura w domu wzrosła.

Bardzo ważną rzeczą jest to, że oprócz ogrzewania domu, pompa ciepła dostarcza nam ciepłą wodę użytkową i tu również wszystko zależne jest od modelu pompy i zapotrzebowania inwestora.

Pompa ciepła może efektywnie ogrzewać twój dom, ale jeśli nieruchomość nie jest dobrze izolowana, ciepło ucieka, co oznacza, że będziesz musiał ogrzewać nieruchomość dłużej i intensywniej zwiększając rachunki za energię.

Ceny prądu również wzrastają, ale w przeciwieństwie do gazu czy ekogroszku, energię elektryczną możemy wyprodukować sobie samodzielnie poprzez instalację fotowoltaiczną.
Urządzenia, które wspierają ekologię, często są finansowane poprzez różne dopłaty rządowe czy gminne. Jedną z dotacji, która cieszy się ogromnym powodzeniem to program „Czyste Powietrze”.

Jak ją uzyskać? Wystarczy zainstalować pompę ciepła, usunąć i zutylizować stare, nieefektywne źródło ciepła, np. kopciuch lub stary kocioł na eko-groszek, mieć dochody poniżej 100tyś zł rocznie i być właścicielem budynku jednorodzinnego (klient indywidualny). Warto zaznaczyć, że od wszystkich inwestycji związanych z termomodernizacją, można odliczyć jeszcze ulgę podatkową, najczęściej jest to 17% od kosztów, które ponieśliśmy z własnej kieszeni.

Oczywiście w ramach współpracy nasi klienci mogą liczyć na pomoc związaną w kwestiach dofinansowań.